سروشان صنعت فلزات سخت

خط ویژه

۰۲۱۹۱۰۰۶۳۶۴

استخدادم نیرو در فولاد سخت

اگر مهارت‌ها و توانایی‌های شما برای این فرصت شغلی مناسب است، لطفا برای ما رزومه بفرستید.

فولاد سخت در شبکه های اجتماعی

ارسال فرم